3. a 10. července 2020 se konají třídní schůzky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků

Vzhledem k časovému posunu středoškolských zkoušek (maturity, přijímací zkoušky) z důvodu pandemie, proběhnou první informativní zkoušky pro rodiče a zákonné zástupce žáků nastupujících do prvních ročníků v pátek 3. července 2020 od 15:30 hodin v budově školy (Dřevnická 1788, Zlín).

Ve stejném termínu zveme také budoucí žáky 1. ročníků k rozřazovacím testům z anglického jazyka.

V pátek 10. července od 15:30 hodin proběhnou informativní schůzky (druhý, náhradní termín) pro rodiče a současně také rozřazovací testy z anglického jazyka pro budoucí žáky 1. ročníků.

Všechny informace k třídním schůzkám a rozřazovacím testům byly odeslány na e-mailové adresy, které byly na přihláškách ke studiu uvedeny jako kontaktní. Prosíme, prověřte, zda jste instrukce v elektronické poště obdrželi (příp. zkontroluje nevyžádanou poštu – SPAM), v opačném případě neprodleně kontaktujte školu.

Těšíme se na Vás.