Třídní schůzky 21. 11. 2019

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 2. třídní schůzky ve školním roce 2019/2020.

Schůzky s třídními učiteli v kmenových učebnách začnou ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 16.00 hod.

Předmětem třídních schůzek bude především seznámení s dosavadním průběhem školního roku, docházka a prospěch studentů a další organizační záležitosti. Využijte i možnost osobní konzultace s s vyučujícími jednotlivých vyučovaných předmětů. Rodiče studentů 4. ročníků budou informováni o průběhu státní maturitní zkoušky.

vedení školy

Dovolujeme si upozornit, že parkoviště u školy má omezenou kapacitu. Přizpůsobte svůj čas příjezdu této skutečnosti.

Seznam kmenových tříd:

– 1.AH: učebna č. 212

– 1.AI: učebna č. 210

– 2.AH & 2.AI: učebna č. 213

– 3.AH & 3.AI: učebna č. 306

– 4.AH & 4.AI: učebna č. 205

– 1.KC & 2.KC: učebna č. 307

 

Připravte si, prosím, i otázky týkající se aplikace EduPage (níže odkaz na instalaci do Vašich mobilních přístrojů):

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage&hl=cs

iPhone: https://apps.apple.com/cz/app/edupage/id569428005?l=cs