Aktuální informace k provozu školní jídelny

Milí žáci,

z důvodu hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 jsou od 1. 9. 2020 pro naši školu stanoveny pevné časy, kdy mohou strávníci využívat školní jídelnu v ZŠ Dřevnická 1790; a to vždy

po 5. vyučovací hodině  od 12:15 do 12:45 hodin.

Škola Baltaci bude mít vymezeny označené jídelní stoly, určená osoba bude vydávat podnosy s příbory. Jménem ředitele ZŠ Dřevnická Vás žádáme, abyste stanovené časy zodpovědně d o d r ž o v a l i  (výjimky v mimořádných případech jsou možné).

Děkujeme za pochopení.