Zahájení nového školního roku

Milé žákyně, milí žáci.

Zatímco Vám ještě vládnou letní prázdniny,  škola už se Vás doslova nemůže dočkat!

Školní rok 2020/2021 pro nové spolužáky 1. ročníků zahájíme slavnostně v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin přesně.

Pokračující ročníky se sejdou v úterý 1. září 2020 v 9:00 hodin.

Ve Vašich kmenových třídách se Vám budou třídní učitelé věnovat do 12.00 hodin.

Žáci prvních ročníků nezapomenou přinést vše, co vyplynulo z prvních informativních schůzek (pokud nestihli během prázdnin).

Ve středu 2. září budou pokračovat třídnické hodiny (všechny třídy) v kmenových třídách od 08:00 do 12:00 hodin. Třída 3. KČ nastupuje na praxi.

Od čtvrtku 3. 9. 2020 už „najedeme“ na běžný režim, tedy výuka dle Vašich rozvrhů.

 

Studenti dálkového studia – 1. ročníky – budou výuku zahajovat v sobotu 12. září 2020 od 8:00 hodin.

Druhé a třetí ročníky DS startují v sobotu 19. září 2020.

Užijte si naplno poslední prázdninové dny a 1. září v plném počtu na viděnou!

 

Mgr. Jana Hofmanová, ředitelka školy

 

P. S. Přezůvky s sebou:-)