Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15. května 2019 proběhl tradiční den – veřejná sbírka Ligy proti rakovině. Barva stužky na žluté kytičce byla pro letošní rok meruňková. Sbírka má každý rok své téma. Letos to bylo nádorové onemocnění plic. Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Děkujeme dobrovolnicím z naší školy – Natálii Smolkové a Erice Vašků, a také všem dárcům, kteří letošní sbírku podpořili nebo ještě podpoří! Sbírka byla realizována ve spolupráci s organizací Pionýr, z. s. – demokratickým, dobrovolným, samostatným a nezávislým spolkem dětí, mládeže a dospělých, jehož hlavní činností je veřejně prospěšná činnost.