ČINNOST ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

ČINNOST ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

 

Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání. Z tohoto důvodu je Střední škola Baltaci s.r.o. Zlín pro žákyně a žáky školy od 11. března 2020 uzavřena až do odvolání mimořádného opatření. Organizace školy a výuky bude probíhat následovně:

 

  1. Výuka žáků bude až do odvolání probíhat pouze distanční formou. Žákům školy budou vyučující jednotlivých předmětů průběžně zadávat úkoly k samostudiu prostřednictvím systému Edupage, e-mailem.
  2. V průběhu platnosti nařízení nebudou probíhat osobní konzultace a osobní zkoušení v budově školy, ani mimo budovu školy.
  3. Žákům i zákonným zástupcům je po dobu vyhlášení mimořádného opatření zakázán vstup do budovy školy. Vstup mají povolený pouze zaměstnanci školy.
  4. Přípravné kurzy a kroužky se až do odvolání ruší, nové termíny přípravných kurzů budou zveřejněny ihned po zrušení mimořádného opatření.

 

O jakýchkoliv dalších změnách nebo nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat na www stránkách školy a prostřednictvím systému Edupage.

Pokud bude potřeba ve škole cokoli urgentně vyřídit (např. vystavit potvrzení apod.), kontaktujte elektronicky tajemnici školy (jedlickova@kolabaltaci.cz)

 

Mgr. Jana Hofmanová
ředitelka školy