Distanční výuka od 4. 1. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové.

Není snadné začínat první příspěvek v novém kalendářním roce slovy DISTAČNÍ VÝUKA.  Bohužel je to smutná realita současnosti.

Vláda na svém jednání dne 23. 12. 2020 rozhodla o fungování škol v návaznosti na přechod do stupně PES 5.

Od 4. 1. 2021 bude vyučování pro všechny ročníky včetně závěrečných opět probíhat distančním způsobem prostřednictvím EduPage a MS Teams dle platných rozvrhů.  Individuální konzultace prezenčním způsobem jsou umožněna po předchozí domluvě  – vždy pouze jeden žák a jeden pedagog. Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu v budově školy.

Toto omezení je zatím plánováno do 28. února 2021. Ti žáci, kteří budou znovu potřebovat zapůjčit notebooky k výuce, ať se přihlásí třídním učitelům.

Věřím, že se společně přes všechny tyto překážky dokážeme přenést. Snažme se myslet pozitivně, občas vstát od počítačů a projít se, komunikovat se svými blízkými.

Musíme věřit v postupný vývoj k lepšímu. V novém roce přejeme všem především pevné zdraví, štěstí a jasnou mysl.

vedení školy