Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Parkování u školy

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme Vás na zhoršenou možnost parkování v době konání jednotných přijímacích zkoušek. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci parkoviště před

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍUchazeči o maturitní studium a uchazeči o dálkové nástavbové studium skládají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého

GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení rodiče, milí studenti, GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU o ochraně osobních dat (nahrazuje 95/46/ES). Je dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu