Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

POZOR! Od 10. 9. 2020 vstup do školy pouze s rouškou!

Od 10. 9. 2020 platí POVINNOST mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou roušku.

Zahájení nového školního roku

Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k provozu školní jídelny

Z důvodu hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 jsou od 1. 9. 2020 pro naši školu stanoveny pevné časy, kdy mohou strávníci využívat školní jídelnu.

Informace k maturitním zkouškám PODZIM 2020

MŠMT určilo jednotné zkušební schéma konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro podzimní zkušební období roku 2020 a to od 1. do 3. září 2020 na spádových školách.
Ústní část SMZ + profilová část MZ se bude konat dne 7. 9. 2020 od 12:00 hodin na naší škole.

Úřední dny v době letních prázdnin

Úřední dny pro veřejnost po dobu letních prázdnin 2020

3. a 10. července 2020 se konají třídní schůzky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků

V pátek 10. července od 15:30 hodin proběhnou informativní schůzky (druhý, náhradní termín) pro rodiče a současně také rozřazovací testy z anglického jazyka pro budoucí žáky 1. ročníků.

ÚŘEDNÍ DOBA PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ V ČR

Úřední den pro žáky, rodiče a veřejnost po dobu vyhlášeného karanténního stavu v ČR je každé pondělí od 8 do 12 hodin.

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího zařízení zveřejněný 27. 4. 2020

Vážení uchazeči,

Váš zájem vzdělávat se na naší škole nás těší!

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Harmonogram uvolňování reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády.

ČINNOST ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

ČINNOST ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU   Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a

Opatření ze dne 12. 3. 2020

Vláda ČR schválila 12.3.2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12.3.2020 14.00 hodin

GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení rodiče, milí studenti, GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU o ochraně osobních dat (nahrazuje 95/46/ES).