GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení rodiče, milí studenti,

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU o ochraně osobních dat (nahrazuje 95/46/ES). Je dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě. Defacto se dotkne každého, kdo shromažďuje, nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Bankovní instituce, veřejná správa, e-shopy a mnoho dalších subjektů bude muset, byť třeba jen částečně, upravit procesy zpracování osobních údajů. V souvislosti s jeho účinností připravujeme dokumenty, ve kterých Vám poskytujeme podrobné informace o nakládání s osobními údaji na naší škole.

vedení školy