Hádej, kdo jsem? Beseda o HIV/AIDS

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme se ve škole zaměřili na prevenci. Celodenní seminář proběhl v režii metodičky prevence naší školy, paní Mgr. Heleny Suché a výchovné poradkyně Mgr. Šárky Adamcové. Výuku jsme zahájili úvodním filmem Úsměvy smutných mužů, který se věnuje problematice alkoholismu. Následovala diskuze o tom, jak snadné je spadnout do závislostí.

Úderem desáté hodiny byla zahájena hlavní část programu – beseda o problematice HIV/AIDS. Seminářem nás prováděl lektor Martin Hornych, který je sám 16 let HIV pozitivní. Předal nám nejen základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu), ale seznámil nás také s aktuálními statistikami v ČR a odvyprávěl nám svůj životní příběh HIV+.

Děkujeme Martinovi za návštěvu i podnětné informace k zamyšlení.