Informace k maturitním zkouškám PODZIM 2020

  •  Písemnou přihlášku zašlete na adresu školy Dřevnická 1788, Zlín, nebo e-mailem (hofmanova@skolabaltaci.cz)
  •  Přihlášku je nutné osobně podepsat do pátku 24. 7. 2020 do 12:00 hodin (pozor na letní úřední dny, ideálně se předem telefonicky dohodněte)
  •  K ústní zkoušce z CJL je nutné do 24. 7. 2020 do 12:00 hodin dodat seznam literatury

Písemné práce a didaktické testy společné části MZ se budou konat na spádové škole – přihlášení obdrží informace e-mailem. MŠMT určuje konkrétní termíny pro podzimní zkušební období od úterý 1. září do pátku 4. září 2020. 

Ústní část SMZ + profilová část MZ se bude konat v pondělí 7. září od 12:00 hodin (přesný rozpis bude zveřejněn na webových stránkách v sekci Maturita).

Podrobné informace naleznete ZDE

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů a PÍSEMNÝCH PRACÍ společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2020. 

Písemné zkoušky se na spádových školách se konají 1. – 3. 9. 2020.

Všechny potřebné informace naleznete v odkazech níže:

MŠMT_sdělení k JZSpodzim 2020

JZS_podzim-2020_prilohy_1-7

JZS_podzim-2020_podrobne_schema_priloha_8

SPADOVE_SKOLY_2020_FINAL