Informace k přijímacímu řizení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 => ZDE

 

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění.

Zde se dozvíte více: Přijímací řízení ZKOLA.CZ

PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2019/2020

Zaměření:

 • Hotelnictví
  RVP 65-42-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
 • Informační technologie
  RVP 18-20-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
 • Podnikání
  RVP 64-41-L/51 (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá formou konzultací v sobotu)
 • Kuchař – Číšník
  RVP 65-51-H/01 (3 letý učební obor s výučním listem)

Bližší informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 níže zde:

Přijímací řízení 1. kolo 2019/2020 – studijní obory

Přijímací řízení 1. kolo 2019/2020 – učební obory

Informace k přijímacímu řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o dálkové nástavbové studium skládají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2019 na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

 1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška se skládá z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení nejméně z 60 %, přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. Termín jednotné přijímací zkoušky je 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019.

 1. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání je jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

DO 4LETÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA – zde

DO 3LETÉHO UČEBNÍHO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola.cz.

Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám na webových stránkách Cermatu.

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Studijní obory

________________________________________

 • 12. a 15. 4. 2019

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.

Učební obory

________________________________________

 • 23. 4. 2019 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

 • uchazeči neskládají přijímací zkoušku

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

UPOZORNĚNÍ

Vážení uchazeči/Vážené uchazečky o studium,

Pozvánky k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky 2019 spolu se základními informacemi ke konání zkoušky Vám budou zaslány e-mailem na adresy uvedené na přihláškách. V případě jakýchkoli dotazů, pište na adresu svetlik@skolabaltaci.cz, případně volejte na číslo 577 210 502.

Soubory ke stažení, vše k dispozi na stránkách Cermatu