Informace k přijímacímu řizení

Obecné informace k přijímacím zkouškám jaro 2021 – termíny 

Sdělení MŠMT – přijímací zkoušky 2021

 

informace k přijímacímu řízení 2019/2020

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

DO 4LETÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA – ZDE

DO 3LETÉHO UČEBNÍHO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ZDE

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2020 na adresu Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění.

PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Zaměření:

– Hotelnictví | RVP 65-42-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)

– Informační technologie | RVP 18-20-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)

– Podnikání | RVP 64-41-L/51 (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá formou konzultací v sobotu)

– Kuchař – Číšník | RVP 65-51-H/01 (3 letý učební obor s výučním listem)

Bližší informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 níže zde:

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o dálkové nástavbové studium skládají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1) PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2020 na adresu Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

2) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška se skládá z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení nejméně z 60 %, přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JE 8. června 2020.

3) ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Poslední termín pro odevzdání zápisového lístku (platí i razítko pošty) je 24. června 2020. Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola.cz.

Tiskopisy k přijímacím zkouškám:

Přihláška ke studiu – denní

Přihláška ke studiu – dálkové