Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení 2022/2023

Maturitní obory

Hotelnictví / Informační technologie / Podnikání

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podrobnosti k přijímacímu řízení zde budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2022

Učební obor

Kuchař-číšník

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
  • další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podrobnosti k přijímacímu řízení zde budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2022

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu Střední škola Baltaci s.r.o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. 

Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna

Termíny

Řádné termíny konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna. Náhradní termíny pak v první polovině května.

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny:

1. termín:     úterý 12. dubna 2022

2. termín:    středa 13. dubna 2022

Náhradní termín:

1. termín:    úterý 10. května 2022

2. termín:    středa 11. května 2022

2021_Sdeleni_o_terminech

Jak probíhá přijímací řízení?

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. 

2. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Státní jednotná přijímací zkouška se pro školní rok 2022/2023 koná ve dvou řádných termínech (12. a 14. dubna 2022) a ve dvou náhradních termínech (10. a 11. května 2022). 

3) ZÁPISOVÝ LÍSTEK (žáci denního studia)

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen dodat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

4. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Formulář zde.

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola a na stánkách MŠMT.