Informace k probíhajícím změnám

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vás informovala o změnách, ke kterým aktuální dochází v naší škole.

Letošní školní rok je rokem velkých změn. Došlo ke změně názvu školy ze Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. na Střední škola Baltaci s. r. o. , která nejen že odkazuje na přímé propojení se zřizovatelem, ale současně lépe vystihuje i změnu v zaměření školy, kterým již není čistě hotelnictví. Podařilo se nám vybudovat dvě nové IT učebny a vybavit je špičkovým technickým vybavením (iMac, iPad, Apple technologie). Zařadili jsme nový učební obor kuchař-číšník, studenti mohou vykonávat svou praxi přímo u zřizovatele.

S bouřlivým rozvojem však často dochází i k nepopulárním změnám, ať už souvisejí s oblastí personální či se změnami v rozvrzích. Od ledna 2019 došlo ke změně na pozici ředitelky. Novou ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Jana Hofmanová. V souvislosti s neočekávaným odchodem Mgr. Kateřiny Ordáňové bylo nutno pokrýt výuku novými pedagogy. V průběhu následujících 2 týdnů posílí náš tým noví kolegové, následně již poběží výuka bez výrazných změn.

Ujišťuji Vás, že škola je nejen po stránce ekonomické, ale také po stránce personální naprosto stabilizovaná. Našim cílem je poskytovat studentům i jejich zákonným zástupcům ty nejlepší služby a výuku na vysoce profesionální úrovni.

Věřím, že se nám společným úsilím bude dařit dosahovat našich cílů.

Mgr. Jana Hofmanová, ředitelka SŠ Baltaci

 

Přílohy: