Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Na základě závěrů konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 27. 2. 2020 zveřejňujeme informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

– Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

– KHS ZK – informace 26. 2. 2020

Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice.

Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.