Jednotné přijímací zkoušky 2020

INFORMACE K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020

Dnes, 15. 6. 2020, byly zveřejněny výsledky PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE

Na základě vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo závazné termíny k průběhu a konání jednotné přijímací zkoušky, a to:

8. června                         1. termín konání JPZ
                                            8:30 h MAT   10:55 h ČJL  

15. června                        zveřejnění výsledků 1. termínu JPZ ředitelem školy

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem u vstupu do budovy školy a na webových stránkách www.skolabaltaci.cz, nepřijatí uchazeči budou informováni písemně.

22. června                       poslední termín pro odevzdání zápisového lístku

23. června                       náhradní termín pro konání JPZ (řádně omluvení žáci)

25. června                       vyhlášení 2. kola JPZ
26. června                       zveřejnění výsledků náhradní JPZ ředitelem školy
3. července                     poslední termín pro odevzdání zápisového lístku – náhradní termín
od 3. července               přijímání žáků ve 2. kole

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné pozvánky k JPZ.

JPZ budou probíhat v souladu s Pravidly pro ochranu zdraví a provoz SŠ Baltaci s.r.o. Při vstupu do budovy je NUTNÉ předložit Čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci.

2019_20_Pravidla pro ochranu zdraví SŠ Baltaci

Čestné prohlášení

Podrobné informace k Jednotným přijímacím zkouškám:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

https://www.zkola.cz/informace-o-zapisovem-listku/