Kam po maturitě?

Předpokladem pro položení otázky Kam dál po maturitě? je úspěšné složení maturitní zkoušky. Přípravy jsou v plném proudu. Někdo už se dávno začal učit, někdo vyrábí panenku voodoo, další usíná s maturitními otázkami pod polštářem (opravdu to funguje), jiní spoléhají na zodpovědný přístup k učivu už od prvních ročníků, najdou se i takoví, kteří vždy mají na své straně Štěstěnu. Pro všechny bez výjimky znamená zkouška z dospělosti zásadní životní milník.
Pro důležité informace si tam společně s výchovnou poradkyní Šárkou Adamcovou zašli ve čtvrtek 16. ledna žáci čtvrtých ročníků. Obsahová náplň byla zaměřena na kariérové poradenství, informace o službách úřadu práce, o aktuální situaci na trhu práce apod. Část byla věnována pracovněprávní problematice, sebeprezentaci u zaměstnavatele, případně možnostem práce v zahraničí a samozřejmě informacím o dalším vzdělávání.
Je fajn, poslechnout si vše aktuální k tématu na jednom místě, mít prostor na dotazy a ujasnit si vlastní vize a cíle. Opravdový život přeje připraveným.