Kam po maturitě?

Odpověď na tuto otázku jsme se vydali hledat na Úřad práce ve Zlíně, kde si pro naše studenty 4. ročníku připravili stejnojmennou přednášku. „Popravdě jsem vůbec netušil, kde se úřad nachází,“ konstatoval žák naší školy, „proto jsem byl rád, že tam půjdeme společně. Přednášející pan Šrámek byl velmi příjemný. Vysvětloval nám, jak se správně píše životopis, motivační dopis, kde najdeme možnosti dalšího vzdělávání, které portály jsou spolehlivé. Upozorňoval nás na různé chyby, díky kterým bychom mohli zanechat špatný dojem u potencionálního zaměstnavatele.“ „Během výkladu nás navštívil i zástupce Armády ČR. Povykládal nám, jaké výhody by nám mohla přinést práce v armádě, co všechno to obnáší. Vůbec by mě nenapadlo, že i náš obor hotelnictví by se mohl v armádě hodit,“ dodává překvapeně žákyně  4. ročníku. Závěrem všichni přednášku hodnotili kladně.  Někteří žáci už přesně vědí, kterým směrem se vydají, až obstojí u maturitní zkoušky, jiní si tak úplně jistí nejsou a ne vždy se všechny plány uskuteční podle našich představ. Je proto dobré vědět, kde najdeme informace, co máme dělat, jaké máme možnosti.