Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2021

Denní studium:

Tabulka_seznam literárních děl k ústní MZ z ČJL

SEZNAM-literatury

Maturitní témata pro obor HOTELNICTVÍ:

1. HOT_Anglický jazyk

2. HOT_EKO

3. HOT_HOP,CR

Opravná maturitní zkouška 2019/2020  HOTELNICTVÍ DENNÍ STUDIUM:

1. Ekonomika a podnikání/denní studium

Maturitní témata pro obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:

1. IT_Anglický jazyk

2. IT – HW a počítačová grafika

3. IT – Programování a vývoj aplikací

Maturitní témata pro dálkové studium Podnikání

1. Dálkové_Anglický jazyk

2. Dálkové_Blok odborných předmětů 1

3. Dálkové_Blok odborných předmětů 2 

Opravná maturitní zkouška 2018/2019 HOTELNICTVÍ denní studium

Německý jazyk_okruhy k MZ

Seznam literatury CJL k MZ 2018/2019

 

Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

Všechny informace najdete na maturita.cermat.cz

Členění maturitní zkoušky

 • Společná (státní) část maturitní zkoušky
 • Profilová (školní) část maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura
  • Didaktický test
 2. povinná zkouška – cizí jazyk NEBO matematika
  • Cizí jazyk (ANJ) – didaktický test
  • Matematika – didaktický test

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví

 • Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
 • Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)

Informační technologie

 • Hardware a počítačové sítě, grafika – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 • ČJL – písemná práce, ústní zkouška
 • Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)

Podnikání

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 • ČJL – písemná práce, ústní zkouška
 • Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)