Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2021

ZMĚNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy (DT) – prodloužený časový limit u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

Mimořádný jarní termín – pro žáky, kteří budou v řádném termínu nemocní (covid-19) nebo v karanténě.

Profilová část maturitní zkoušky

Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebudou součástí zkoušky (týká se pouze žáků s ukončeným vzdělávání 2020/21 a 2019/20). Ostatní žáci, kteří měli písemnou práci součástí MZ i v předchozích letech (tedy od roku 2018/2019 níže), písemnou práci konají i v letošním roce.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je dobrovolná, k jejímu konání se může žák přihlásit do 30. 4. 2021.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

do 31. 3. 2021   do 30. 4. 2021    žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období)

do 31. 3. 2021   do 30. 4. 2021    žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období

do 30. 4. 2021   žák podává žádost o vykonání nepovinné zkoušky z ČJL, ANJ

6. 4. 2021          19. 4. 2021 8:00 hodin  profilové zkoušky – písemná práce NEJ (maturanti 2018/2019)

3. 5. 2021           24. 5. 2021 8:00 hod. – státní část – didaktický test z matematiky

3. 5. 2021           24. 5. 2021 13:30 hod. – státní část – didaktický test z anglického jazyka

4. 5. 2021           25. 5. 2021  8:00 hod. – státní část – didaktický test z českého jazyka a literatury

5. 5. 2021            26. 5. 2021  13:00 hod. – státní část – didaktický test z německého jazyka

27. – 31. 5 2021 (v návaznosti na termín zkoušky) omlouvání žáků z řádného termínu DT řediteli školy, přihlašování k mimořádnému termínu (covid-19, karanténa)

10. – 11. 5. 2021    1. 6. 2021 zadání omluvených žáků (covid-19, karanténa) do systému Centra

24. – 28. 5. 2021   14. – 18. 6. 2021 profilové zkoušky – ústní zkoušky a obhajoba maturitních prací

konání ústní zkoušky z ANJ a ČJL je nepovinné

14. – 16. 6. 2021    7. – 9. 7. 2021 mimořádné termíny DT (pro covid-19, karanténa při prvním termínu)

do 30. 6. 2021  23. 7. 2021    odevzdání přihlášky k MZ podzimní období (opravné, náhradní)

do 30. 6. 2021    27. 8. 2021  žák odevzdá seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

Posunuté zkušební schéma zde:

priloha_883976531_9_009_MZ_posunute_zkusebni_schema_jaro_2021

 

OSTATNÍ INFORMACE

Denní studium:

Tabulka_seznam literárních děl k ústní MZ z ČJL

SEZNAM-literatury

Maturitní témata pro obor HOTELNICTVÍ:

1. HOT_Anglický jazyk

2. HOT_EKO

3. HOT_HOP,CR

Opravná maturitní zkouška 2019/2020  HOTELNICTVÍ DENNÍ STUDIUM:

1. Ekonomika a podnikání/denní studium

Maturitní témata pro obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:

1. IT_Anglický jazyk

2. IT – HW a počítačová grafika

3. IT – Programování a vývoj aplikací

Maturitní témata pro dálkové studium Podnikání

1. Dálkové_Anglický jazyk

2. Dálkové_Blok odborných předmětů 1

3. Dálkové_Blok odborných předmětů 2 

Opravná maturitní zkouška 2018/2019 HOTELNICTVÍ denní studium

Německý jazyk_okruhy k MZ

Seznam literatury CJL k MZ 2018/2019

Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

Všechny informace najdete na maturita.cermat.cz

Členění maturitní zkoušky

 • Společná (státní) část maturitní zkoušky
 • Profilová (školní) část maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura
  • Didaktický test
 2. povinná zkouška – cizí jazyk NEBO matematika
  • Cizí jazyk (ANJ) – didaktický test
  • Matematika – didaktický test

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví

 1. Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před maturitní komisí
 2. Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před maturitní komisí
 3. Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 4. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
 5. Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)

Informační technologie

 1. Hardware a počítačové sítě, grafika – ústní zkouška před maturitní komisí
 2. Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška před maturitní komisí
 3. Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 4. ČJL – písemná práce, ústní zkouška
 5. Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)

Podnikání

 1. Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 2. Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 3. Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí
 4. ČJL – písemná práce, ústní zkouška
 5. Cizí jazyk (ANJ) – písemná práce, ústní zkouška (pouze pokud byl zvolen ve státní části)