Maturita

Maturitní zkouška – podzim 2019

Vážení maturanti,

v pátek 13. září 2019 bude probíhat maturitní zkouška (podzimní zkušební období) následovně:

– obor podnikání – od 7.00 hod. – praktická zkouška, učebna č. 310

– obor informační technologie – zahájení 11.50 hod., učebna č. 205

– obor hotelnictví – zahájení 13.50 hod., učebna č. 205

Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků bude mít maturitní zkouška ve společné části pouze jednu úroveň obtížnosti.

SLEDUJTE INFORMACE NA: www.novamaturita.cz.

Pozor, sledujte zdroj nových informací

Maturitní zpravodaj – Cermat informuje o nové maturitní zkoušce 2018/19

Členění maturitní zkoušky

 • Společná (státní) část maturitní zkoušky
 • Profilová (školní) část maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura – komplexní zkouška
  • Ústní zkouška
  • Didaktický test
  • Písemná práce
 2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika
  • Cizí jazyk
   • Ústní zkouška
   • Didaktický test
   • Písemná práce
  • Matematika
   • Didaktický test
 3. nepovinné zkušební předměty společné části např:
  • Další cizí jazyk, který je ve škole vyučován
  • Matematika
  • Občanský a společenskovědní základ

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví

 • Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí

Informační technologie

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí

Podnikání

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Praktická zkouška

Nepovinné zkušební předměty profilové části

 • Matematika
 • Cizí jazyk

Externí odkazy

Soubory ke stažení