Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2022

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na jaře 2022, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 1. 12. 2021.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete https://maturita.cermat.cz

Konkrétní termíny konání didaktických testů MZ_jaro_2022

Důležité termíny:

Podávání přihlášky:                     do 1.12. 2021 12:00 hod. (letošní maturanti obdrží vyplněné přihlášky od třídní učitelky)

Termín didaktických testů:        od 2. 5. do 5. 5. 2022

Odevzdání maturitních prací:   do 31. 3. 2022

Odevzdání seznamu literatury:  do 31. 3. 2022

Termín písemných prací:          19. a 20. 4. 2022

Termín ústních zkoušek v období od 16. 5. do 10. 6. 2022 (přesný termín bude stanoven nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky)