Maturita

OPRAVNÝ A NÁHRADNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIM 2020

POZOR!  Informace k MZ “Podzim 2020” najdete  ZDE

Maturitní zkouška - jaro 2020

Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. 

SLEDUJTE INFORMACE NA: www.novamaturita.cz.

Pozor, sledujte zdroj nových informací!

Členění maturitní zkoušky

 • Společná (státní) část maturitní zkoušky
 • Profilová (školní) část maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura – komplexní zkouška
  • Ústní zkouška
  • Didaktický test
  • Písemná práce
 2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika
  • Cizí jazyk
   • Ústní zkouška
   • Didaktický test
   • Písemná práce
  • Matematika
   • Didaktický test
 3. nepovinné zkušební předměty společné části např:
  • Další cizí jazyk, který je ve škole vyučován
  • Matematika
  • Občanský a společenskovědní základ

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví

 • Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí

Informační technologie

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí

Podnikání

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Praktická zkouška

Nepovinné zkušební předměty profilové části

 • Matematika
 • Cizí jazyk