Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Harmonogram uvolňování reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria, také se předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Plné znění příspěvku naleznete http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi