Obory vzdělávání

Obory vzdělávání – Střední škola Baltaci s. r. o.

KÓD OBORU NÁZEV OBORU
18-20-M/01 Informační technologie
65-42-M/01Hotelnictví
65-51-H/01Kuchař – číšník
64-41-L/51Podnikání

Obor vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent oboru Informační technologie je schopen se uplatnit na pozicích jako jsou například vývojář desktopových a mobilních aplikací, vývojář webových prezentací a aplikací, 2D a 3D grafik, správce počítačové sítě, pracovník uživatelské podpory, …

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na VŠ.

Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění v hotelnictví, pohostinství, cestovní kanceláři nebo agentuře. Absolvent je rovněž schopen zastávat funkci na úrovni středního managementu.

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na VŠ.

Obor vzdělávání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Jedná se o střední vzdělání s výučním listem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Seznámí se s technologií přípravy teplých a studených pokrmů a nápojů, bude ovládat techniku obsluhy, sestavování nabídkových listů, realizovat odbyt a provádět vyúčtování. Ve styku s hostem bude schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Úspěšní absolventi mohou vzhledem k získanému střednímu vzdělání s výučním listem pokračovat na nástavbovém studiu a doplnit si tak úplné střední vzdělání s maturitou.

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Jedná se o nástavbové studium, dálková forma studia – sobotní výuka, podmínkou je výuční list.

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na VŠ.