Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka pro žáky závěrečných ročníků

Od středy 25. 11. 2020 dochází ke změně v organizaci výuky pro závěrečné ročníky (4. AH, 4.AI, 3.KC a 3.DP) přechod na POVINNOU PREZENČNÍ VÝUKU dle platných rozvrhů. Sledujte EduPage!

Dále bude probíhat povinné prezenční praktické vyučování – odborný výcvik ve školní cvičné kuchyni a přilehlé učebně TOS.

V případě nejasností se, prosím, informujte u svého třídního učitele nebo u učitele OV.

Teple se oblečte, těšíme se na Vás!