Ohlédnutí za Dny otevřených dveří

Ve dnech 18. 1. a 8. 2. 2019 proběhly na naší škole Dny otevřených dveří. Jednotlivé učebny byly vyzdobeny podle zaměření. Budoucí studenti se tak mohli seznámit se všemi předměty, které se u nás vyučují. Nahlédnout jsme je nechali i do zázemí naší kuchyně určené pro odborný výcvik. A zájem byl opravdu veliký.

V prvním patře naší školy, které bylo zaměřeno na oblast hotelnictví a kuchyně, si návštěvníci vyzkoušeli, jak se míchá Baltaci drink, nazdobili vlastní cupcaky, ke kterým si pak vychutnali s láskou připravenou kávu s kresbou do mléčné pěny tzv. Latte art.

Druhé patro otevíralo obzory v oblasti informačních technologií. Zájemci o studium si vyzkoušeli programování v praxi. Využivali jazyk C a C#. Budoucí studenti si mohli vyzkoušet tvorbu konzolové aplikace i objektově orientované. Dále se mohli seznámit s hardwarovým a softwarovým vybavením, kde využívámě profesionálních programů. Samozřejmě nechyběly ukázky prací studentů z praxí a ze školy. K nahlédnutí níže v galerii. Jako bonus jsme všem uchazečům připravili práci se zeleným plátnem v živém náhledu.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na setkání s novými studenty ve školním roce 2019/2020

Přijímací řízení