Pálení čarodějnic ve škole

Zavádění nových tradic – to bylo cílem akce pálení čarodějnic ve škole. Ve středu 30. 4. se pedagogický sbor se svým potomstvem sešel netradičně – na školním dvoře, abychom společně uvítali příchod jara. Počasí bylo „pravé aprílové“ – sluneční paprsky v rychlém sledu střídaly provazy deště. Opékání špekáčků (alespoň těch prvních) jsme ale stihli. Náhlý přívalový déšť naše snahy na krátko přerušil, naštěstí máme vlastní kuchyň. Ostatně „buřty“ z pánve a k tomu pohádky také nejsou k zahození :).

Co je to pálení čarodějnic?

Jedná se o velmi starý a dodnes živý svátek. Tato tradice se udržuje nejen v Česku, ale také například v Německu, Skotsku, Polsku, na Slovensku a v několika dalších zemích. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května příchod byla pokládána za magickou. Tento den je známý také jako Filipojakubská noc. Lidé věřili, že se v tuto noc čarodějnice slétávají na čarodějnický sabat. Věřili také v otevírání jeskyní a podzemních slují, ve kterých je ukrytý poklad. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně.