PF 2021

Jen poctivě zabilancujte… Kromě nevlídného viru přinesl odcházející rok 2020 i hodně pozitiv v životě každého z nás. Soustřeďme se na to hezké, užívejme si přítomné okamžiky a zkusme myslet pozitivně (jakkoliv má slovo “pozitivní” i svůj negativní význam). Na startu čekající rok 2021 má šanci být lepší.

Ať se každému plní to, co si opravdu přeje. Ať jsme zdraví zdraví zdraví!

Šťastný nový rok přeje všem

tým Střední školy Baltaci

P.S. Letošní novoročenku vykouzlil Tomáš Indrák, žák prvního ročníku studia Informatiky, pod vedením učitelky MgA. Pavlíny Lukešové. Děkujeme, Tomáši!