AKTUÁLNĚ: rotační výuka od 7. 12. 2020

Rotační výuka pokračuje i v posledním letošním školním týdnu, tj. od 14. – 18. 12. 2020:

a) závěrečné maturitní ročníky dochází na PREZENČNÍ VÝUKU do školy

b) druhé ročníky maturitních oborů dochází na PREZENČNÍ VÝUKU do školy

c) první třídy maturitních ročníků zůstávají na DISTANČNÍ VÝUCE

d) třetí ročníky maturitních oborů absolvují DISTANČNÍ VÝUKU

d) žáci UČEBNÍHO OBORU Kuchař-číšník se řídí instrukcemi mistrové odborného výcviku a rozvrhem (odborný výcvik, distanční i prezenční výuka) takto:

1. KČ distanční výuka, 2. KČ odborný výcvik, 3. KČ prezenční výuka

Všechny třídy mají v pátek 18. 12. 2020 pouze třídnické hodiny se svým třídním učitelem (způsob a formu určí třídní učitel).

  • povinnost zakrytí úst a nosu ve všech prostorách školy a jídelny s výjimkou přímé konzumace jídla a pití zůstává v platnosti
  • omezení pohybu po škole pro žáky na nejnutnější minimum platí i nadále
  • provoz školní jídelny neomezen

V pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 je žákům uděleno ředitelské volno (příp. vládou nařízené vánoční prázdniny).

Instrukce k zahájení výuky v pondělí 4. ledna 2021 budou upřesněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a pokynech MŠMT – sledujte pečlivě EduPage!

vedení školy


S přechodem do nižšího stupně protiepidemických opatření dochází na naší škole od 7. prosince 2020 k úpravám prezenční a distanční výuky:

a) závěrečné maturitní ročníky dochází na PREZENČNÍ VÝUKU do školy

b) první třídy maturitních ročníků zůstávají na DISTANČNÍ VÝUCE

c) přechod na rotační výuku se týká DRUHÝCH A TŘETÍCH maturitních ročníků (ve škole se budou střídat jednotlivé ročníky)

d) žáci UČEBNÍHO OBORU se řídí instrukcemi mistrové odborného výcviku a rozvrhem (odborný výcvik, distanční i prezenční výuka)

  • povinnost zakrytí úst a nosu ve všech prostorách školy a jídelny s výjimkou přímé konzumace jídla a pití zůstává v platnosti
  • omezení pohybu po škole pro žáky na nejnutnější minimum platí i nadále
  • provoz školní jídelny neomezen.

Všechny důležité informace jste obdrželi prostřednictvím Edupage. Přesto pečlivě sledujte rozvrhy, které mohou být průběžně aktualizovány.

Nejpozději v pátek 11. 12. 2020 obdržíte instrukce k výuce na poslední letošní vyučovací týden.

V případě nejasností neprodleně kontaktujte svého třídního učitele.

Věříme, že situaci společně zvládneme!

vedení školy