PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení

 Výsledky_Hotelnictví_2021-22

Výsledky_Informační technologie_2021-22

Výsledky_Kuchař-číšník_2021-22

Výsledky_Podnikání_2021-22

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (žáci denního studia)

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen dodat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Formulář zde.

POZOR ZMĚNA!

V návaznosti na úpravy a změny v termínech konání zkoušek z MŠMT jsou stanoveny nové termíny i časy pro konání školní přijímací zkoušky.

termíny:

6. května 8:00 a 10:00 hodin – přijímací zkouška Informační technologie

7. května 8:00 a 10:00 hodin – přijímací zkouška Hotelnictví

18. května 8:00 hodin – náhradní termín pro oba obory

Písemnou pozvánku obdrží uchazeči týden před konáním přijímací zkoušky.

VÍCE ZDE