Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího zařízení zveřejněný 27. 4. 2020

Vážení uchazeči,

Váš zájem vzdělávat se na naší škole nás těší!

Zde naleznete seznam přijatých/nepřijatých uchazečů:

Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel může sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

Odevzdávání zápisových lístků
Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole Baltaci s.r.o. Zlín je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Řádně vyplněný zápisový lístek se odevzdává přímo ve škole nebo ho lze zaslat poštou,
a to podle nového zákona č. 135/2020 Sb.
Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou střední školu, budou výsledky zveřejněny znovu také 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky. Teprve od konce této 8denní lhůty uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve!).
Tato pravidla jsou platná a závazná pro všechny střední školy, žádná škola Vás tedy nemůže vyzývat k odevzdání zápisového lístku dříve! Místo Vám obě školy, na které je žák přijatý, musí závazně držet až do termínu vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky (8 kalendářních dnů od vykonání jednotné přijímací zkoušky) a následně dalších 5 dnů. Teprve po vypršení této lhůty (předpokládá se konec června 2020 – termín bude upřesněn) může na uvolněné místo přijmout dalšího uchazeče!

O termínu odevzdávaní zápisového lístku budete písemně vyrozuměni.