Slavnostní otevření nových učeben informačních technologií a cizích jazyků

V pátek 22. 2. 2019 byly za účastni ředitelů a učitelů spřátelených zahraničních škol slavnostně uvedeny do provozu nové učebny, které byly vybudovány za finanční podpory EU  z operačního systému IROP. Oficiální otevření učeben informačních technologií a cizích jazyků bylo načasováno právě do období finalizace dalšího úspěšného projektu ERASMUS+.

Střední škola Baltaci realizovala projekt „Učebny cizích jazyků, informačních technologií a cvičné kanceláře pro vzdělávání v podnikavosti“. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu odborného vzdělávání žáků na úroveň odpovídající současným požadavkům praxe a zvýšit zájem o vzdělávání v akreditovaných oborech informační technologie, hotelnictví a podnikání. Zejména obor informační technologie je dlouhodobě z hlediska počtu uchazečů a absolventů podhodnocen vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po těchto oborech. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020.

Rozpočet projektu činil bezmála 8 milionů korun. Z těchto peněz bylo financováno technické vybavení – počítače MacBook a iMac, Apple TV, studentské iPady, multimediální vybavení pro foto a video záznam, vybavení učebny pracovními stanicemi, umístění nové serverovny a další technické vybavení.