Stipendium

Stipendium

Střední škola Baltaci s. r. o. nabízí od školního roku 2018/2019 tato stipendia:

 • Školní prospěchové stipendium;
 • Rodinné stipendium;
 • Jednorázové stipendium;
 • Sociální stipendium.
Pozor, změna! 

Změna v nastavení systému stipendií od 2. pololetí školního roku 2018/2019

 • Do průměru 1,0  je vypláceno stipendium ve výši 4000 Kč
 • Do průměru 1,5 je vypláceno stipendium ve výši 2000 Kč
 • U sourozence je sleva 2000 Kč za pololetí.
 • Sociální i jednorázové stipendium zůstane stejné.

Školní prospěchové stipendium

 • Žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů.
 • Žák není z žádného předmětu hodnocen stupněm dobrý, dostatečný, nedostatečný.
 • Žák nesmí mít na vysvědčení sníženou známku z chování, nesmí mu být uložena kázeňská opatření.
 • Žák nesmí mít neomluvenou absenci.
 • Průměr žáka splňuje příslušnou hranici.
 • V případě ukončení nebo přerušení studia v pololetí, kdy má žák přiznané stipendium, na stipendium nemá nárok.
 • V době letních prázdnin (červenec, srpen) není stipendium vypláceno.
 • O přiznání prospěchového stipendia není třeba žádat.
 • Prospěchová stipendia se vyplácejí žákům pololetně následně:
  • za 1. pololetí školního roku do konce měsíce února
  • za 2. pololetí školního roku do konce měsíce června
PRŮMĚRNÝ PROSPĚCHČÁSTKA/POLOLETÍ
1,005000,-
1,1 – 1,52500,-
1,51 – 2,001500,-

*do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování

CÍLEM ŠKOLNÍHO PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA JE FINANČNÍ MOTIVACE ZE STRANY ŠKOLY K ZVÝŠENÉMU ZÁJMU ŽÁKŮ O VZDĚLÁVÁNÍ A DOSAHOVÁNÍ NADPRŮMĚRNÝCH STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ.

Rodinné stipendium

Jedná se o studium sourozenců na škole. Škola přizná slevu na školném ve výši 50% mladšímu sourozenci.

CÍLEM RODINNÉHO STIPENDIA JE DÍKY KVALITĚ STUDIA A UPLATNĚNÍ NABÍDNOUT MOŽNOST ZVÝHODNĚNÉHO STUDIA I SOUROZENCŮM STUDUJÍCÍHO ŽÁKA.

Jednorázové stipendium za odměnu

Uděluje škola za dosahování mimořádných výsledků v krajských a celostátních soutěžích, kde žáci reprezentují školu. Výše odměny záleží na úrovni soutěže, které se žák zúčastní. Částka je v rozmezí 200 – 1 000,- Kč.

CÍLEM TOHOTO JEDNORÁZOVÉHO STIPENDIA JE PODPOŘIT SOUTĚŽIVOST ŽÁKŮ V OBORECH HOTELNICTVÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, PŘEDVEDENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH NA ŠKOLE.

Sociální stipendium

Je určeno pro děti z dětských domovů, uhrazení školného zřizovatelem školy umožní dětem studovat na škole bez školného.