Závěrečné zkoušky kuchař – číšník

TERMÍNY 2021:

výběr tématu samostatné odborné práce:  5. března

písemná závěrečná zkouška:                            1. června

praktická závěrečná zkouška:                          7. – 11. června

ústní závěrečná zkouška:                                  17. a 18. června