Studijní obory

Studijní obory

 • Hotelnictví – 65-42-M/01
 • Informační technologie – 18-20-M/01
 • Podnikání – 64-41-L/51
 • Kuchař – číšník – 65-51-H/01

Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent oboru Informační technologie je schopen se uplatnit na pozicích jako jsou například správce počítačové sítě, programátor, pracovník uživatelské podpory, tvůrce a správce webových stránek a serverů.

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

Studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění v hotelnictví, pohostinství, cestovní kanceláři nebo agentuře. Absolvent je rovněž schopen zastávat funkci na úrovni středního managementu.

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání

Jedná se o nástavbové studium, dálková forma studia – sobotní výuka, podmínkou je výuční list.

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

 • Délka vzdělávacího programu: 3 roky
 • Nastavbové studium (podmínkou přijetí je výuční list)
 • Forma studia: dálková
 • Sobotní výuka
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Učební plán oboru Podnikání

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Jedná se o střední vzdělání s výučním listem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Seznámí se s technologií přípravy teplých a studených pokrmů a nápojů, bude ovládat techniku obsluhy, sestavování nabídkových listů, realizovat odbyt a provádět vyúčtování. Ve styku s hostem bude schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Úspěšní absolventi mohou vzhledem k získanému střednímu vzdělání s výučním listem pokračovat na nástavbovém studiu a doplnit si tak úplné střední vzdělání s maturitou.