„Únikovka“ v knihovně

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se pořád něco děje. Není to jen místo, kde najdete knihy. Ovšem je dobré vědět, kde ty knihy najdu, jak jsou seřazeny, do kterého patra jít, ve kterém regálu hledat. To byl také důvod, proč první ročníky knihovnu navštívily. Paní knihovnice a páni knihovníci všechno hezky vysvětlili, ukázali a pak to začalo. Studenti dostali úkoly a museli je vyřešit. Nebylo to jednoduché jak po stránce vědomostní, tak po stránce fyzické – knihovna má tři patra. Hodinu hledali, pátrali a vlastně tím dokazovali, že vědí, kde hledat, že knihovna jim už není cizí. Studenti oboru hotelnictví byli obdivuhodní svým nadšením, běhali po knihovně a s nimi i knihovníci, kterým patří opravdu uznání. Třída 1. A oboru informační technologie se naopak po fyzické stránce příliš nepředřela, ale byla šikovná v plnění vědomostních úkolů – nepotřebovala ani pomoc vševědoucího Googlu. Velké díky patří týmu knihovníků, kteří studentům pomáhali “vyniknout a uniknout” a kteří neustále něco zajímavého připravují.

Atmosféru „únikovky“ zaznamenali společně s paní učitelkou Adamcovou studenti prvních ročníků.