Úřední dny v době letních prázdnin

Úřední dny pro veřejnost po dobu letních prázdnin 2020:

8. a 9. července         08:00 – 11:00 hodin

     10. července          11: 00 – 14:00 hodin

      3. a 4. srpna          08:00 – 11:00 hodin

   25. – 31. srpna         08:00 – 11:00 hodin

Zvoňte na zvonek u hlavního vstupu do školy.

Kontaktní telefony: 577 210 750, 602 771 200