Uzavření školy od 11. 3. 2020 – Mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření o uzavření školy (příloha). V souladu s tímto opatřením je od středy 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Sledujte, prosím, průběžně webové stránky a Edupage, kde budeme postupně zveřejňovat aktuální informace.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020