Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o dálkové nástavbové studium skládají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2019 na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

  1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška se skládá z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení nejméně z 60 %, přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. Termín jednotné přijímací zkoušky je 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019.

  1. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání je jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

 

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

DO 4LETÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA – zde

DO 3LETÉHO UČEBNÍHO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – zde 

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola.cz.

Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám na webových stránkách Cermatu.

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020. 

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Studijní obory

________________________________________

  • 12. a 15. 4. 2019

Kritéria

  • Hodnocení za přijímací zkoušku
  • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
  • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.

 

Učební obory

________________________________________

  • 23. 4. 2019 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

  • uchazeči neskládají přijímací zkoušku

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.