Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 až ř a § 61 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.) a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.