Vyhlášení III. kola přijímacího řízení

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Zažij na vlastní oči, studium na Baltaci!

  • 65-42-M/01 Hotelnictví – 4letý obor vzdělávání, denní maturitní (volných míst 7)
  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník – 3letý učební obor s výučním listem (volných míst 5)
  • 64-41-L/01 Podnikání – Podnikání, dálková forma studia, maturitní (volných míst 5)

U všech oborů jsou kritéria pro III. kolo přijímacího řízení shodná s kritérii II. kola přijímacího řízení.
Žáci budou přijímáni průběžně podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu
žáků v jednotlivých oborech.

Uzávěrka přihlášek do 10.08.2021 nebo do naplnění kapacity.

Podrobné informace zde!