Vypluli jsme!

Vypluli jsme!

Je to tak, jsme opět zpátky ve školních lavicích. A sešli jsme se v hojném počtu 140 studentů a 20 pedagogických pracovníků. K posádce naší lodi pod vlajkou Baltaci přibylo přes 40 větrem ještě neošlehaných nováčků, pro které bylo určeno netradiční slavnostní zahájení. Ráno krátce po osmé prváky přivítala ředitelka Jana Hofmanová, aby představila jednatele školy pana Lukáše Žaludka
i zástupce partnerské firmy B2A Petra Kubíčka s kolegou Janem Sklenářem. Možnost pracovat s nejmodernější výpočetní technikou je právě díky tomuto partnerství pro naše studenty samozřejmostí. Názorného představení správné motivace se s nadšením sobě vlastním ujal Adam Navrátil. Bývalý student a dnes velmi úspěšný mladý podnikatel staví na základech, které získal při studiu na své alma mater. Zkušenosti získával v zahraničních i v prestižních tuzemských zařízeních. Pro Adama slovo „nejde“ zkrátka neexistuje 🙂

Ale nejen nováčkům byl věnován dnešní den. To, že vedení, pedagogický sbor a personál školy
o prázdninách nezaháleli, poznali všichni. Učebny i chodby prohlédly novou výmalbou v barvách školy, vizuálním informačním systémem, nástěnkami. Nejen vědomostmi živ je student a proto jsme si dali záležet na moderní relaxační místnosti a herně. Ale to psssst, herna bude do provozu uvedena v říjnu. Všichni se těšíme!

„Školu budujeme jako komunitní centrum. Byl bych rád, kdybyste si uvědomili, že každý z Vás je důležitou součástí tohoto celku. Z dobrých studijních výsledků budeme mít radost my i Vaši rodiče, ale věřte, že především Vy sami. Investice do vzdělání je klíčová pro to, abyste v budoucnu obstáli v náročné konkurenci na trhu práce a zajistili si pro život dobré vstupní podmínky“, uvedl jednatel školy Lukáš Žaludek. Ředitelka školy na závěr doplnila přání, aby se škola stala pro všechny místem s pozitivní a přátelskou atmosférou. K tomu jistě přispěje i seznamovací adaptační pobyt
a nespočet dalších připravovaných aktivit. Po přípitku šampaňským (samozřejmě nealkoholickým) se nováčci vydali na průzkum terénu doprovázeni služebně staršími spolužáky.

Společnou plavbu školním rokem 2019/20 považujeme za zahájenou. Přejeme všem dobrý vítr do plachet!