Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady:

Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena Ing. Karla Bezděková
Za zákonné zástupce byla zvolena paní Vendula Janeková

Ustavující schůze je plánována na 1.10.2021 – členové rady budou kontaktováni.

Děkujeme za Vaši účast.
Mgr. Jana Hofmanová.