Výzva krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala výzvu školám a školským zařízením v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19. Informace uveřejňujeme společně s vydaným mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

– Výzva KHS školám a školským zařízením

– Mimořádné opatření MZ

Informace najdete rovněž na webu www.zkola.cz

Pro úplnost připojujeme rovněž odkaz na informace týkající se programů Erasmus+:

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/koronavirus-covid-19-a-mezinarodni-programy-aktualni-doporuceni-4-3-2020/