Žáci naší školy se podíleli na zdárném průběhu 60. Zlín Film Festivalu!

Jednoho dne slovo dalo slovo. S pořadatelem letos jubilejního ZFF, společností FILMEST, jsme se dohodli, že se naši nejlepší žáci v rámci průběžné školní praxe stanou součástí týmu, který zajišťuje hladký průběh celé mezinárodní akce.

Ale nebylo to jen tak. Hemžení stovek osob v zázemí působil zpočátku neorganizovaně a chaoticky,  než se opak stal pravdou. Dobře se orientovat v lidském mraveništi, kde každý nesl svou část odpovědnosti, rozhodně nebylo snadné.  Mladé dámy a mladí pánové byli od 4. do 11. září 2020 důležitou součástí dobře fungujícího stroje na zábavu.

Letošní maturanti oboru Hotelnictví si „mákli“ v zázemí Kongresového centra, který byl středobodem všech sedmi festivalových dnů, zatímco sedm jejich spolužáků z druhých a třetích ročníků oboru Informační technologie bylo platnými členy Televize Zlínfest se zázemím v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati.

Šlo o první pracovní zkušenosti na akci takového formátu, navíc za zvýšených hygienických podmínek. Naši žáci udělali nejen sobě, ale především škole to nejlepší renomé a stali se bez nadsázky průkopníky k navázání dlouhodobé spolupráce. Všem patří díky, jsme na Vás pyšní!

“Vaši studenti oboru IT projevili při vysílání festivalové televize maximální nasazení. Po úvodním školení nevyžadovali žádné další doplňující informace, všemu rozuměli, případně si doplnili sami. Po celou dobu důsledně dodržovali naplánované směny. Během nich vždy po úvodní poradě bezproblémově plnili jednotlivé dílčí úkoly. Mimo správu archivu se ochotně účastnili také samotného vysílání – ať už tím, že samostatně spravovali odbavovací pracoviště, tak také tím, že se zajímali a věnovali samotné technologii natáčení a postprodukce. Umožnili nám tak dovolit jim obsluhovat kamery i zvuková zařízení a stát se tak plnohodnotně členy výrobního štábu. Zpětnou vazbu, prosím, považujte za platnou pro každého jednotlivého studenta i studentku, naše pochvala se vztahuje na každého z nich bez výjimky. 

Za celý tým festivalové televize ještě jednou mnohokrát děkuji a věřím, že jsme se při spolupráci nesetkali naposledy”.

S pozdravem

BcA. František eF. Horvát
vedoucí projektu | ZLÍNFEST TV 

výkonný producent | OSTROV SVOBODY, NÁVRAT DO ŽIVOTA
student | PRODUKCE

 

ZLÍN FILM FESTIVAL je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jedná se o mezinárodní událost s vynikající reputací. Festivalové projekce se uskutečňují nejen ve Zlíně, ale také v řadě dalších měst České republiky. Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 95.000 dětí i dospělých.

Zlín Film Festival je aktivním členem European Children’s Film Association. ZFF organizuje rozsáhlý doprovodný, odborný a charitativní program.

www.zlinfest.cz