Zahájení školního roku 2021/2022

Milé žákyně, milí žáci.

Zatímco Vám ještě vládnou letní prázdniny, škola už se Vás doslova nemůže dočkat!

Školní rok 2021/2022 pro žáky 1. ročníků denního studia (1.AH, 1.AI, 1.KC) zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin přesně.

Ostatní ročníky denního studia startují ve středu 1. září 2021 v 9:00 hodin.

Ve Vašich kmenových třídách se Vám budou třídní učitelé věnovat do 10.30 hodin.

Žáci prvních ročníků nezapomenou přinést vše, co vyplynulo z prvních informativních schůzek (pokud nestihli během prázdnin). Nezapomeňte přinést také vysvědčení z 9. třídy.

Ve čtvrtek 2. září budou pokračovat třídnické hodiny (všechny třídy) v kmenových třídách od 08:00 do 11:30 hodin.

Třída 1.KC a 3. KC nastupuje na odborný výcvik – zahájení ve škole v 8:00 hodin, dále pracoviště dle rozpisů, které obdržíte od učitelů odborného výcviku.

Od pátku 3. 9. 2021 už „najedeme“ na běžný režim, tedy výuka dle Vašich rozvrhů.

Studenti dálkového studia (1.DP, 2.DP, 3.DP) nastupují ke studiu v sobotu 11. září 2021 v 8:00 hodin.

Užijte si naplno poslední prázdninové dny a 1. září v plném počtu na viděnou!

Mgr. Jana Hofmanová, ředitelka školy