Závěrečné setkání v rámci projektu ERASMUS+ na Střední škole Baltaci

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ  V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS + NA STŘEDNÍ ŠKOLE BALTACI

GOOD IN HEALTH GOOG IN MIND

Doba od myšlenky zapojit se opět do projektů v rámci Erasmu, podání a úspěšného získání grantu na projekt Good in Health Good in Mind v roce 2017 až do letošního února uběhla velmi rychle.  Začalo to tím, že se zástupci 5 škol z Turecka, Španělska, Itálie a Rumunska sešli na podzim 2017 ve Zlíně a připravili program pro studenty na 2 roky. Již tehdy jsme ocenili vstřícnost náměstkyně pro školství Bc. Kateřiny Francové, která projektu dala plnou podporu a po celý jeho průběh ho pečlivě sledovala.

Během projektu  navštívili naši studenti spolupracující školy v Itálii, Španělsku a Rumunsku. Osobní přátelství vznikla nejen mezi studenty, ale i doprovázejícími pedagogy z jednotlivých zemí.  Co vše prožili, si můžete přečíst na webových stránkách školy a speciálním blogu projektu Erasmus+.

Jsme velmi rádi, že při posledním společném setkání v únoru tohoto roku jsme mohli nejen pedagogům, ale i zahraničním studentům ukázat zrekonstruovaný Památník T. Bati, Kongresové centrum Zlín, kde se zúčastnili zkoušky Filharmonie B. Martinů, navštívili jsme Luhačovice a Vizovice, kde se prohlédli sklárnu GlassAtelier a výrobu ve firmě Rudolf Jelínek.

Velkým zážitkem pro naše zahraniční přátelé bylo přijetí v obřadní síni radnice města Zlína náměstkyní pro školství Bc. Kateřinou Francovou, která jim přiblížila nejen historii, ale i současnost a budoucnost města Zlína. Sportovní aktivity do škol, které byly součástí projektu, velmi dobře navazují na akci Živý Zlín.

V tuto chvíli nás už čeká dokončení mezinárodní kuchařky upravených receptů krajových specialit a motivující brožurky pohybových aktivit vhodných nejen pro školní prostředí a dále administrativní úkony spojené s projektem. Na realizaci projektu se podílejí ze strany školy jak studenti oboru Hotelnictví, tak i studenti oboru Informační technologie.

 

Za realizační tým projektu

Mgr. Helena Suchá