Zdraví je to nejcennější

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Že nestačí mít jen v mobilu uložené číslo na rychlou lékařskou pomoc nebo hasiče jsme se přesvědčili při školení realizované lektory oblastního spolku Českého červeného kříže, které napříč všemi ročníky proběhlo 28. ledna.
A co všechno jsme si zopakovali? Především jak zodpovědně přistupovat ke zdraví vlastnímu. Při názorném nácviku jsme si vyzkoušeli záchranu života poskytnutím první pomoci. Nikoho by neměl zaskočit nečekaný úraz nebo srdeční zástava – vysvětlili jsme si, jak vypadá prvotní ošetření a co dělat do příjezdu přivolané složky ZZS. I malá pomoc má smysl!