Výsledky voleb do školské rady

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady:

Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena Ing. Karla Bezděková
Za zákonné zástupce byla zvolena paní Vendula Janeková

Ustavující schůze je plánována na 1.10.2021 – členové rady budou kontaktováni.

Děkujeme za Vaši účast.
Mgr. Jana Hofmanová.

Den naruby

V úterý 31.1.2023 se konal na naší škole tzv. “DEN NARUBY”. Žáci si během dne vyzkoušeli jiné obory, než které studují. Seznámili se s hlavní

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Maturitní ples 2023

Po smutné a dlouhé covidové pauze se vracíme zpět do kulturního života. Ruku v ruce s tím přicházejí i maturitní plesy a naše škola nemohla