Kuchař-číšník – výsledky přijímaček

Vážení uchazeči,

právě jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení učebního oboru Kuchař-číšník. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn také na vývěsce budovy školy. V seznamu jsou žáci evidováni pod svým kódem, který jste obdrželi na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy denně od 8:00 do 15:00 hodin. K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy nejpozději do 6.5.2022). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

Nepřijatým uchazečům zasíláme rozhodnutí o nepřijetí poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy.

2022-23-Výsledky kuchař-číšník