Maturitní obory – výsledky přijímaček

Vážení uchazeči,

právě jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení oboru Hotelnictví, Informační technologie a Podnikání. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn také na vývěsce budovy školy. V seznamu jsou žáci evidováni pod svým kódem, který obdrželi v pozvánce na přijímací zkoušky.

Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy denně od 8:00 do 15:00 hodin. K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy nejpozději do 12.5.2022). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout 28.4.2022 v kanceláři školy do 15:00 hodin nebo 29.4.2022 od 8:00 do 10:00 hodin a současně máte možnost podat odvolání. Poté bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy.

Výsledky:

2022-23 Hotelnictví

2022-23 Informační technologie

2022-23 Podnikání

Odvolání: 

2022-23_odovolání proti rozhodnutí