Vyhlášení II. kola přijímaček

Ředitelka Střední školy Baltaci s.r.o. rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole o konání přijímací zkoušky, a stanovila pro 2. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru:

65-42-M/01 – Hotelnictví – 4letý obor vzdělávání, denní forma studia

Kritéria Hotelnictví II. kolo

65-51-H/01 Kuchař-číšník – 3letý obor vzdělávání, denní forma studia

 Kritéria kuchař-číšník II. kolo

64-41-L/51 – Podnikání – 3letý obor vzdělávání, dálková forma studia 

Kritéria podnikání II. kolo

Exkurze Brno

Ve středu 25.5.2022 se vydali naši žáci 1.AH na exkurzi do Brna. První zastávkou byl čtyřhvězdičkový BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL BRNO. Druhá zastávka byla v

Maturity – jaro 2022

Za příjemného jarního počasí byly v pondělí 16. května 2022 na naší škole zahájeny ústní maturitní zkoušky. V tu dobu už měli žáci za sebou