Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Stále ještě nemáš vybranou tu správnou střední školu?

Neváhej a přidej se k nám!

65-42-M/01 – Hotelnictví – 4letý obor vzdělávání, denní forma studia

Kritéria Hotelnictví III. kolo

65-51-H/01 Kuchař-číšník – 3letý obor vzdělávání, denní forma studia

Kritéria Kuchař-číšník III. kolo

64-41-L/51 – Podnikání – 3letý obor vzdělávání, dálková forma studia 

Kritéria podnikání II. kolo

Okresní turnaj v basketbale

V úterý 20. 9. 2022 se konal okresní turnaj v basketbale, ve kterém naši žáci obsadili krásné 4. místo.Kluci hráli úžasně, obětavě a udělali dobrou

Adapťák 2022

Na začátku školního roku se všichni žáci prvních ročníků a jejich třídní učitelé zúčastnili adaptačního kurzu, jehož hlavním cílem bylo vzájemně se seznámit. Penzion Lúka