Okresní turnaj v basketbale

V úterý 20. 9. 2022 se konal okresní turnaj v basketbale, ve kterém naši žáci obsadili krásné 4. místo.
Kluci hráli úžasně, obětavě a udělali dobrou reprezentaci školy.
 
Hoši děkujeme!
Zaorálek Jakub, Šmilauer Lukáš, Žmolík Dominik, Berger Petr, Berger Marek, Dvořák Dominik, Vaculík František, Martinko Matyáš, Kovalčík Jakub, Stiksa Samuel, Keřt Lukáš, Jeremjan Omar Alex

Adapťák 2022

Na začátku školního roku se všichni žáci prvních ročníků a jejich třídní učitelé zúčastnili adaptačního kurzu, jehož hlavním cílem bylo vzájemně se seznámit. Penzion Lúka